Łukasz Adamczyk

Doradca Podatkowy

Kwalifikacje

Języki

O Mnie

Specjalista w zakresie planowania podatkowego oraz postępowań podatkowych, ekspert w dziedzinie międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Wygrał niemal 100 spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym wiele precedensowych, prowadzących do uzyskania przez Klientów zwrotów wielomilionowych kwot podatków. Reprezentował Klienta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie C-42/14, zakończonej korzystnym dla podatników wyrokiem, które ukształtowało praktykę opodatkowania VAT najmu w państwach członkowskich UE.

Odbył staż naukowy w Departamencie Prawa Podatkowego Instytutu Maxa Plancka w Monachium, pracował także jako wykładowca i asystent w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Występował jako prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli, Kioto, Amsterdamie, Wiedniu i Mediolanie. Jest autorem ponad 30 publikacji (w tym kilkunastu w języku angielskim) z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, wydanych w Polsce i za granicą, oraz współautorem uważanego za najlepszy na świecie podręcznika do unijnego prawa podatkowego.

Moje Specjalizacje