Doradztwo Podatkowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz mając świadomość, że gałęzie prawa przenikają się wzajemnie w zakres naszych usług wprowadziliśmy praktykę doradztwa podatkowego, którą świadczymy wraz z naszym partnerem – specjalistą w zakresie prawa podatkowego. W ramach świadczonych usług doradztwa podatkowego zapewniamy naszym klientom wsparcie w bezpiecznym i efektywnym podatkowo prowadzeniu biznesu poprzez dobór właściwej formy działalności i sposobu opodatkowania.

Dedykowany zespół

W ramach praktyki doradztwa podatkowego m.in.:

  • doradzamy klientom przy ocenie skutków podatkowych podejmowanych przez nich działań;
  • sporządzamy opinie z zakresu prawa podatkowego;
  • przeprowadzamy podatkowe due diligence;
  • występujemy w imieniu naszych klientów o interpretacje przepisów prawa podatkowego;
  • analizujemy prawne aspekty restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym połączeń, przekształceń i podziałów spółek, zbycia przedsiębiorstw, ich części lub innych aktywów;
  • wdrażamy w spółkach tzw. estoński CIT