Prawo umów handlowych

Specjalizujemy się w sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów handlowych. Zapewniamy wsparcie w obszarze kontraktów z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Oferujemy pomoc na każdym z etapów związanych z realizacją przedmiotu kontraktu. Wspieramy w negocjacjach warunków prawnych i biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o rzetelne zabezpieczenie ich wykonania. Posiadamy doświadczenie przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących rozwiązań IT, w tym w obszarze usług płatniczych.

W ramach praktyki prawa umów handlowych świadczymy usługi między innymi w zakresie:

  • przygotowywania projektów umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz charakteru branży, w jakiej działają nasi klienci;
  • opiniowania umów dostarczanych przez klientów pod kątem ich zgodności z prawem oraz skutków, które mogą powstać po stronie naszych klientów;
  • wsparcia klientów w procesie negocjacji postanowień umownych;
  • przygotowywania opinii prawnych oraz wszelkich niezbędnych dokumentów w procesie aneksowania bądź rozwiązywania już zawartych umów;
  • doradztwa i reprezentacji klientów przy dochodzeniu roszczeń związanych z niewykonaniem umów przez strony;
  • doradztwa adresowanego do poszczególnych segmentów rynku nowych technologii.