Kamil Gorzelnik

Adwokat, wspólnik

Kwalifikacje

Języki

O Mnie

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, doradza w obszarze prawa rynku kapitałowego, prawa spółek oraz prawa handlowego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje uczestnictwo w kilkudziesięciu transakcjach M&A, tak po stronie sprzedających, jak i kupujących, przeprowadzenie kilkuset reorganizacji spółek oraz świadczenie pomocy prawnej przy procesach upublicznienia kilkunastu spółek na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConenct. Doradza emitentom przy publicznych i prywatnych emisjach papierów wartościowych oraz transakcjach na instrumentach finansowych, w tym tych, których przedmiotem są znaczne pakiety akcji. Wspiera fundusze venture capital i private equity w procesach inwestycyjnych oraz na etapie wyjścia z inwestycji.