Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych. Wspieramy Klientów zarówno na etapie projektowania operacji przetwarzania danych osobowych, jak i w procesie wdrażania i nadzoru nad stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi. Przygotowujemy  polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa, regulaminy wewnętrzne oraz kodeksy postępowania. Przygotowujemy także niezbędne wzory klauzul, zgód i oświadczeń, a także projekty umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych. Doradzamy w zakresie możliwości, warunków oraz ograniczeń w przekazywaniu i powierzaniu danych osobowych podmiotom trzecim (w tym zagranicznym).

W ramach praktyki prawa ochrony danych osobowych świadczymy usługi w zakresie:

  • audytu prawnego dotyczącego przestrzegania wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
  • opracowania, wdrożenia i zmiany  środków prawnych zapewniających ochronę danych osobowych (m.in. dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych);
  • doradztwa przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianiu danych podmiotom trzecim;
  • przekazywania danych osobowych do państw trzecich;
  • przygotowywania klauzul, zgód i oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy realizacji rożnego rodzaju kontraktów handlowych i umów inwestycyjnych.