Agata Nowicka

Adwokat, wspólnik

Kwalifikacje

Języki

O Mnie

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz w obszarze problematyki korporacyjnej. Doradzała przy kilkuset emisjach akcji i obligacji, w tym realizowanych w reżimie oferty publicznej. Posiada doświadczenie w doradztwie przy transakcjach nabycia i zbycia instrumentów finansowych realizowanych na rynku kapitałowym, świadcząc usługi prawne na rzecz emitentów, instytucji finansowych oraz inwestorów. Wspierała spółki w procesach dopuszczenia ich aktywów do obrotu na rynku zorganizowanym oraz reprezentowała emitentów i oferujących w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Świadczy pomoc prawną spółkom, w tym spółkom publicznym, w tworzeniu, wdrażaniu oraz nadzorze nad realizacją zasad ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych oraz wymogów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiada bogate doświadczenie przy konstruowaniu i negocjowaniu umów na dostawę rozwiązań IT oraz umów dotyczących praw własności intelektualnej.

Współautorka komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2012)