Prawo własności intelektualnej

Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie aspekty zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających na rynku usług IT, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu. Wspieramy naszych klientów w ochronie ich wizerunku.

W ramach praktyki prawa własności intelektualnej świadczymy usługi między innymi w zakresie:

  • sporządzania umów prawno-autorskich, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów nienazwanych przewidujących skutki prawno-autorskie;
  • sporządzania i negocjowania umów dotyczących udzielania prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne;
  • doradztwa w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów, których działalność jest oparta na posiadaniu własności intelektualnej lub na korzystaniu z własności intelektualnej;
  • ochrony firmy i pozostałych niematerialnych dóbr przedsiębiorstw.