Herman Artsimenia

Prawnik

Kwalifikacje

Języki

O Mnie

Praktyk obrotu rynku kapitałowego, specjalizujący się w tematyce finansowania dłużnego. Wspierał podmioty instytucjonalne w zakresie emisji oraz obsługi papierów wartościowych, jak również świadczenia usług depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Posiada doświadczenie w strukturyzowaniu transakcji w obrębie grup kapitałowych typu project finance czy refinansowania zadłużenia, w tym rozliczenia międzynarodowe. Ponadto współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu dostarczania rozwiązań z branży IT.