Karolina Borkowska

Radca Prawny

Kwalifikacje

Języki

O Mnie

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Posiada znaczące doświadczenie w obsłudze transakcji fuzji i przejęć (M&A), połączeń oraz procesów restrukturyzacyjnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek publicznych i prywatnych w zakresie spraw korporacyjnych, a także doradza w innych obszarach ich działalności. W ramach swojego doświadczenia zawodowego przygotowała kilkanaście prospektów emisyjnych oraz uczestniczyła w kilkudziesięciu ofertach publicznych papierów wartościowych.

Jest współautorką komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy. (CH Beck 2018).